מהדקי כבל

מהדקי כבל
 Wire Rope Clips
 
       
Robur 8016  Crosby G-450  
 
 
חשוב ביותר!
האמינות של לולאה או עין שמחוברת בעזרת מהדקי כבל תלויה בהתקנה על פי ההוראות של יצרן המהדקים. הוראות אלו כוללות את כיוון הרכבת המהדק, מספר המהדקים הנדרש ומומנט הידוק האומים. התקנה שלא על פי ההוראות עלולה לפגוע משמעותית באמינות.
גם כאשר ההתקנה מבוצעת על פי הוראות היצרן אמינות החיבור אינה 100%. משמע שהעין או הלולאה אינה מסוגלת להחזיק את כוח הקריעה המינימאלי של הכבל. האמינות בפועל תלויה בדגם המהדק ובמידתו.
הוראות התקנה ומידע על אמינות החיבור ניתן למצוא בדפי הקטלוג של המהדקים.
 
קישורים לאתרי הספקים: