סופיות יציקה וטריז

סופיות יציקה וטריז
 Spelter sockets (פעמוני יציקה) Wedge sockets (סופיות טריז)
 
       
פעמון מזלג או
פעמון פתוח
פעמון עין או
פעמון סגור
סופית טריז
סופית טריז
אוניברסלית
 
 
קישורים לאתרי הספקים: