עזקות לב

עזקות לב
 Thimbles
 
     
 Robur 8021  Crosby G-411 Crosby G-414  
   
Crosby S-412 AN100    
 
עזקת לב משמשת להגנה על הכבל מפני שחיקה כאשר יוצרים עין בקצה לצורך חיבור אביזר כלשהו דוגמת אונקל, מותחן וכדומה.
 
עין עם עזקת לב ושרוול לחיצה
 
קישורים לאתרי הספקים: