שרוולי לחיצה

שרוולי לחיצה
 Ferrules, sleeves, stoppers
 
       
שרוול אלומיניום
EN13411-3 From A
("טלוריט")
שרוול אלומיניום קוני EN13411-3 From C 
שרוול פלדה
Steel ferrule\sleeve
שרוול נחושת או פלב"מ
MS51844
("ניקופרס")
       
   
סטופר פלדה
סטופר נחושת
 שרוול פלב"מ
("ניקופרס נירוסטה")
 עין שטוחה ("נעל כבל")
 
 הסוגים השונים של שרוולי הלחיצה משמשים ליצירת לולאה או עין בקצה הכבל. כאשר לולאת הכבל מהודקת סביב "עזקת לב" (thimble), היא נקראת "עין". סטופרים ניתן להדק בקצה הכבל או בכל נקודה לאורך הכבל. הם משמשים בדרך כלל לחיבור הכבל למתקן או לחלק אחר.
 
לולאה רגילה עין (לולאה עם עזקת לב) סטופר
 
קישורים לאתרי הספקים: