Banner Product 1

כבלי פלדה למעליות

חרושת כבלים מסילות מייצרת מגוון כבלי פלדה למעליות במבנים שונים וקטרים מ- 6 מ"מ ועד 25.4 מ"מ. 
על פי תקנים בינלאומיים: ISO 2408, ISO 4344,  EN 12385-5, ASME 17.6  
ולפי ת"י 565 חלק 2. מערכת אבטחת איכות עומדת לפי דרישות תקן ISO 9001.
כל תהליכי העבודה במפעלנו מבוקרים באופן שוטף תחת ביקורת קפדנית.
המוצרים שלנו  משווקים לחו"ל בעיקר לצפון אמריקה, וחברות המעליות המובילות בארץ.

Steel Cables For Elevators Pic 2